26.11.08

Part 3

Pandangan (hasil temubual) En Tang Chia Hoe seorang jurulatih pancaragam yang cemerlang tentang penghasilan sesebuah persembahan yang bermutu.

HARMONI
Menekankan latihan harmoni. Harmoni ialah hasilan bunyi yang terdiri daripada jarak antara dua not (interval). Interval antara dua not di dalam kord (chord) akan mengeluarkan bunyi yang tertentu. Terdapat dua jenis interval yang utama iaitu, major interval dan minor interval. Jika terdapat interval yang lebih kecil dari minor, ia dikenali sebagai diminished interval dan lebih besar dari major, dipanggil augmented interval. Penghasilan dari dua-dua not ini amat penting untuk mengeluarkan bunyi yang baik dari segi intonasinya dan keseimbangan bunyi.
Latihan choral; Maksud latihan choral di sini bukanlah semata-mata melalui nyanyian., tetapi lebih kepada latihan memainkan alat muzik orkestra mengikut not-not muzik yang terdapat di dalam skor-skor lagu choral.
Latihan choral dapat memberi kelebihan dalam menghasilkan keseimbangan bunyi (sound balancing) kerana pelajar dapat mendengar bunyi yang dihasilkan oleh rakan yang lain disamping dapat mengawal kekuatan bunyi yang dihasilkan oleh alat muzik mereka sendiri. Selain dari itu, Mr Tang menegaskan bahawa tiada perbezaan kemahiran bermain alat muzik melalui perbezaan umur, Semua pelajar mesti berkerja keras berlatih untuk meningkatkan kemahiran bermain alat muzik. Untuk bahagian section irama (rhythm section), banyak masalah yang dihadapi oleh kebanyakkan band yang dilawatinya ialah dari segi membaca notasi muzik(side- reading) . Apabali masalah ini timbul, lagu-lagu yang hendak dimainkan atau yang dipelajari semasa latihan akan mengambil masa yang begitu lama untuk diselesaikan. Sebagai contohnya, satu lagu mungkin akan mengambil masa sehingga 4 ke 5 minggu baru dapat diselesaikan. Masalah ini dapat diselesaikan jika pelajar-pelajar dapat menguasai (side reading) dengan baik terutamanya dalam membaca irama(rhythm). Masalah ini harus diselesaikan kerana untuk menghabiskan lagu yang mudah hanya perlu mengambil masa dalam 10 minit sahaja. Jadi pembaziran masa latihan dapat dielakkan.

IRAMA
Kebanyakkan skor lagu-lagu yang mempunyai tanda masa 2/4, mengandungi 80% atau 90% nilai-nilai not dalam kuaver dan krocet. Ini bermakna, jika pelajar orkestra dapat menguasai kemahiran membaca irama ini, semestinya dapat mengatasi hampir keseluruhan masalah-masalah yang timbul semasa membentuk sebuah pancaragam yang baik.

Banyak latihan perlu ditumpukan kepada nilai not quaver dan krocet. Masalah yang timbul sekarang ini ialah, kebanyakkan kumpulan band mengabaikan latihan ini yang mereka fikirkan terlalu senang dan tidak perlu diambil penekanan, sebaliknya mereka lebih menumpukan kepada irama yang lebih susah dan kompleks. Sedangkan not-not krocet dan quaver ini jika tidak dikuasai dengan sebaiknya, not-not yang lebih susah tidak mungkin dapat dikuasai sebaik mungkin.

PENGHASILAN TON
Selain daripada embouchure, terdapat beberapa factor-faktor lain yang mempengaruhi penghasilan ton yng baik seperti, kualiti alat muzik, air (pernafasan), teknik meniup dengan menggunakan kesan dari pergerakkan lidah (toungeing). Dan factor-faktor tersebut merupakan teknik yang paling asas dalam menghasilkan suara ton yang baik.

Terdapat empat elemen yang penting dalam penghasilan ton iaitu, embouchure, toungeing, teknik pernafasan (air) dan kualiti alatan muzik. Di dalam alat-alat muzik pancaragam, alat perkusi (percussions) memerlukan alatan yang bagus kualitinya. Sudah tentu, alat yang berkualiti tentunya mahal harganya. Ini ialah kerana, berbanding dengan alat tiupan, teknik-teknik yang telah disebutkan boleh mempengaruhi ton jika digunakan dengan baik, lain pula dengan alat perkusi yang hanya terdapat satu teknik yang tidak mungkin boleh memberi kesan bunyi yang baik jika alat tersebut tidak berkualiti.

Menghayati muzik banyak bergantung kepada bentuk/jenis muzik itu sendiri. Walaupun demikian, latihan merupakan factor yang paling penting dalam menghasilkan sesuatu ton. Sebagai contohnya, bunyi yang mellow(lembut) terhasil daripada teknik pernafasan/tiupan yang memerlukan kelajuan udara yang digunakan.
Latihan teknik pernafasan/tiupan ini amat berguna dalam penghasilan ton. "The key to correct use of diaphragm and breath support muscles is the expansion of your lower abdomen when taking in your blowing breath. You have to exercise and develop this technique until it comes naturally to you as a breathing habit even when you are breathing normally when not blowing.” (Robert Hollowell, 1981)

0 k0men:

 
Template by Exotic Mommie and by Garcya